Skip to Content

Mastercards hjerte ligger i å støtte lokale selskaper med store ambisjoner. Med globale muskler og bred kunnskap skaper vi muligheter for at mindre aktører kan ta neste skritt. Fra og med våren 2020 har vi delt Lighthouse inn i to ulike initiativer: MASSIV og FINITIV. Her forteller vi mer om hva det innebærer.

Mastercard Lighthouse MASSIV

I 2020 lanserte vi partnerskapsprogrammet MASSIV (Make And Scale Social Impact Vision). Gjennom dette initiativet fokuserer vi, sammen med samarbeidspartnerne våre, på å støtte nystartede social impact-selskaper med høyt potensial for å oppnå FNs bærekraftsmål på globalt nivå. Hvis vi lykkes med dette, kan vi sammen bidra til en positiv samfunnsendring ved å øke livskvaliteten for en milliard mennesker innen 2025. Og det er målet vårt!

Deltakerne i Lighthouse MASSIV får først møte programmets advisory board, som består av håndplukkede bedriftsledere og eksperter på eksterne relasjoner fra hele verden. I denne fasen ønsker vi å finne nye partnerskap og samarbeid. Hvert nytt partnerskap kvalitetssikres av eksperter innen juss, design og teknologi, før resultatet rapporteres tilbake til Lighthouse MASSIVs advisory board. Den endelige vinneren i MASSIV er teamet som presenterer det partnerskapet som har størst mulighet for å nå ut til flest mennesker.

Mastercard Lighthouse FINITIV

Målet med FINITIV (fintech-initiativ) er å koble sammen fintech-startups med de riktige forretningspartnerne for å styrke hele økosystemet for finansielle tjenester og skape vekst for alle parter. FINITIV-programmet gir deltakerne mulighet til å presentere seg og ideen sin for potensielle investorer i workshop-format. I tillegg til å møte oss i Mastercard, våre bankpartnere og potensielle investorer, får deltakende startups både teknisk, juridisk og økonomisk rådgivning, samt hjelp med markedsføring.