Tapt kort

Riktige tiltak ved tapt kort

I Norge

 • Ta øyeblikkelig kontakt med banken som utstedte kortet, og registrer det som tapt eller stjålet. De fleste banker har et servicenummer som er tilgjengelig 24 timer i døgnet, og som du finner på baksiden av kortet eller på kortfakturaen.
 • Du vil bli bedt om å oppgi kortnummeret ditt. Nummeret står ofte oppgitt på fakturaen fra banken som utstedte kortet.
 • Du får vanligvis et nytt kort fra banken innen 1–2 arbeidsdager.

I utlandet

 • Skriv ned servicenummeret til banken som utstedte kortet før du reiser.
 • Ta kontakt med banken som utstedte kortet. Hvis du ikke har mulighet til å melde fra til banken om at kortet er tapt eller stjålet, kan du ta kontakt med vår globale tjeneste.
 • Oppgi kortnummeret ditt.
 • Kortet blir umiddelbart sperret. Våre kontanttjenester for nødstilfeller sørger for at du mottar kontanter raskt og ukomplisert frem til du har mottatt erstatningskortet.

 

Vi anbefaler at du følger våre anvisninger for håndtering av kortet. Nedenfor finner du nyttige tips for reiser

 • De fleste banker har et servicenummer som er tilgjengelig 24 timer i døgnet, og som du finner på baksiden av kortet eller på kortfakturaen. Skriv ned dette nummeret før avreise, og oppbevar det adskilt fra kortene dine eller lagre det på mobiltelefonen.
 • Skriv også ned Mastercards servicenummer for nødstilfeller.
 • De nasjonale og internasjonale servicenumrene for nødstilfeller finner du her.
 • Skriv ned kortnummeret ditt og oppbevar det adskilt fra kortet. Hvis du har mistet kortet, må du varsle banken din eller den finansinstitusjonen som utstedte det. 
 • Skriv aldri ned kortets PIN-kode og oppbevar den aldri på samme sted som kortet. Ved tap eller tyveri av kort kan det hende at kontanter blir trukket kontoen din før kortet blir sperret.