Håndtering av kort

Sikker håndtering av kortet ditt

Mastercard®-kortet lar deg betale på en trygg og praktisk måte. Her finner du viktig informasjon og nyttige tips om hvordan du håndterer kortet ditt på best mulig måte. 

Handle trygt i butikker

 • Kontroller kvitteringer før du skriver under på dem. Vær oppmerksom på at man i enkelte land (som USA) benytter komma i stedet for mellomrom som tusenskilletegn.
 • Kontroller saldoen din før du reiser: Er kredittgrensen din høy nok? Hvis ikke, kan du sjekke med banken om det er mulig å heve den.
 • Husk: Betalingens gyldige valutakurs er kursen den dagen banken din belastes – ikke kursen den dagen du utfører kortbetalingen!
 • Bruk ikke kredittkortet ditt dersom du har oppdaget noe mistenkelig! Hvis du er usikker, er det best å la banken din kontrollere saken og eventuelt sende deg et nytt kort.

 

Sikkert kjøp i butikken

 • Kontroller kvitteringer med jevne mellomrom før du skriver under på dem. Vær oppmerksom på at man i enkelte land (som USA) benytter en komma i stedet for mellomrom som tusenskilletegn.
 • Kontroller saldoen din før du reiser: Har du tilstrekkelig kredittgrense før du reiser? Hvis ikke så sjekk med banken din om du kan øke den.
 • Husk: Betalingens gyldige valutakurs er kursen den dagen banken din belastes – ikke kursen den dagen du utfører kortbetalingen!
 • Bruk ikke kredittkortet ditt dersom du har oppdaget mistenkeligheter! Hvis du er usikker, er det best at du lar banken din kontrollere saken og eventuelt sende deg et nytt kort.

Tips for reisen

 • De fleste banker har et servicenummer som er tilgjengelig 24 timer i døgnet, og som du finner på baksiden av kredittkortet eller på kortfakturaen. Skriv ned dette nummeret og lagre det på mobiltelefonen før du reiser, og oppbevar det adskilt fra kortene dine.
 • Skriv også ned Mastercards servicenummer for nødstilfeller, eller lagre det på mobiltelefonen.
 • Skriv ned kortnummeret ditt og oppbevar det adskilt fra kortet. Dersom du mister kortet ditt, må du melde fra til banken eller finansinstitusjonen din.
 • Skriv aldri ned kortets PIN-kode og oppbevar den aldri på samme sted som kortet! Ved tap eller tyveri av kort kan det hende at kontanter blir trukket kontoen din før kortet blir sperret.