Håndtering av kort

Sikker håndtering av kortet ditt

Mastercard®-kortet lar deg betale på en trygg og praktisk måte. Her finner du viktig informasjon og nyttige tips om hvordan du håndterer kortet ditt på best mulig måte. 

Kontantuttak i minibanker

 • Det anbefales spesielt på ferier og reiser å ta med seg tilstrekkelig, men ikke overdrevent mye kontanter.
 • For å forsikre deg om at minibanken (forkortet ATM i engelsktalende land) som du ønsker å ta ut penger fra, aksepterer ditt Mastercard-kort, kan du kontrollere om den er merket med Mastercard-logoen.
 • Du får ut kontanter i den lokale valutaen.
 • Memoriser ditt personlige identifikasjonsnummer (PIN) før avreise.
 • Påse alltid at ingen ser på deg når du taster PIN-koden.
 • Du må aldri skrive ned PIN-koden på kredittkortet. Oppbevar aldri nummeret på steder der du også oppbevarer kortene dine (lommebok osv.). Den tryggeste plassen er i minnet ditt!
 • Du bør forresten ikke være redd for å ta ut penger i utlandet. Alle minibanker har en bruksanvisning på engelsk; mange har også en bruksanvisning på tysk

 

Sikkert kjøp i butikken

 • Kontroller kvitteringer før du skriver under på dem. Vær oppmerksom på at man i enkelte land (som USA) benytter komma i stedet for mellomrom som tusenskilletegn.
 • Kontroller saldoen din før du reiser: Er kredittgrensen din høy nok? Hvis ikke, kan du sjekke med banken om det er mulig å heve den.
 • Husk: Betalingens gyldige valutakurs er kursen den dagen banken din belastes – ikke kursen den dagen du utfører kortbetalingen!
 • Bruk ikke kredittkortet ditt dersom du har oppdaget noe mistenkelig! Hvis du er usikker, er det best å la banken din kontrollere saken og eventuelt sende deg et nytt kort.

Tips for reisen

 • De fleste banker har et servicenummer som er tilgjengelig 24 timer i døgnet, og som du finner på baksiden av kredittkortet eller på kortfakturaen. Skriv ned dette nummeret og lagre det på mobiltelefonen før du reiser, og oppbevar det adskilt fra kortene dine.
 • Skriv også ned Mastercards servicenummer for nødstilfeller, eller lagre det på mobiltelefonen.
 • Skriv ned kortnummeret ditt og oppbevar det adskilt fra kortet. Dersom du mister kortet ditt, må du melde fra til banken eller finansinstitusjonen din.
 • Skriv aldri ned kortets PIN-kode, og oppbevar den aldri på samme sted som kortet! Ved tap eller tyveri av kort kan det hende at penger blir trukket fra kontoen din før kortet blir sperret.