Føl deg trygg når du betaler på nettet

Er trygg når du betaler på nettet, kan du heller glede deg over viktigere ting.

Ønsker du å vite mer om fordelene med Mastercard kreditt- eller debetkort, kontakt banken som har utstedt kortet ditt. Nedenfor finner du de mest vanlige fordelene. Informasjonen gjelder kun fordeler omkring handel som kan være knyttet til Mastercard. MERK! Fordelene som er beskrevet nedenfor, varierer med typen kort og utsteder. Kontakt din utstedende bank for fullstendige avtalevilkår. Spesielle regler, vilkår og unntak gjelder.

Reklamasjonsrettigheter

Du kan føle deg ekstra trygg når du betaler med kortet ditt på nettet. Hvis varene du kjøpte var skadet eller feil eller ikke ble levert, kontakter du bare kortutstederen din. De hjelper deg med å finne ut av situasjonen og når noe gikk galt, og bidrar eventuelt til at kjøpesummen blir refundert.

Aksepteres over hele verden

Mastercard er en av verdens mest utbredte betalingsmetoder. Det betyr at du kan kjøpe varer fra alle verdenshjørner på nettet og samtidig føle deg trygg når du gjør det.

Beskyttelse mot bedrageri

Når du bruker Mastercard, er du beskyttet mot kortsvindel.

Banker som utsteder Mastercard vil aldri holde deg ansvarlig for "uautoriserte transaksjoner". Som Mastercard-kortholder gjelder bedrageribeskyttelsen for kjøp i butikker, via telefon, online eller via en mobilenhet eller minibanker. Som kortinnehaver er du ikke ansvarlig for uautoriserte transaksjoner hvis:

1)    Du har tatt rimelige forholdsregler for å beskytte kortet mot tap eller tyveri.
2)   Du har umiddelbart rapportert tap eller tyveri av kortet til banken din.

Hvis du mener at det har vært en uautorisert bruk av kontoen din, og du har oppfylt betingelsene over, er du dekket av Mastercards bedrageribeskyttelse. For ytterligere beskyttelse mot uautoriserte transaksjoner, vennligst kontakt din kortutstedende bank.

MERK! Bedrageribeskyttelsen gjelder ikke for følgende Mastercard: Firmakort, uregistrerte kontantkort som for eksempel gavekort.

Dette skal du gjøre
Hvis du har spørsmål om bedrageri eller mistanke om uautorisert bruk av kortet ditt, må du straks kontakte din utstedende bank.

Mastercard fakturering

Med et Mastercard kredittkort kan du betale det fakturabeløpet som passer deg. Du vil motta en faktura hver måned som viser alle dine kjøp og uttak. Du velger selv om du vil betale hele beløpet samtidig, eller om du vil benytte kredittmuligheten til å betale minstebeløpet eller det beløpet som passer deg. Du har alltid minst 30 dager rentefri kreditt. Kontakt kortutstederen din for mer informasjon om hva som gjelder fakturaer fra Mastercard.

*Fordelene som er inkludert i kortet ditt, varierer med type kort og kortutsteder. Kontakt din kortutsteder for hva som gjelder for deg, samt fullstendige vilkår og betingelser og hvordan du søker om erstatning. Hvis det er forskjeller mellom måten forsikringsfordelene er beskrevet på ovenfor og de relevante hovedregler bestemt av forsikringsselskapet, gjelder forsikringsselskapets regler. Kortutstederen din kan kansellere forsikringsfordeler når som helst, men må varsle deg minst 60 dager i forveien. Dekningen gjelder imidlertid for eventuelle ytelser du hadde rett til før tidspunktet for slik oppsigelse, kansellering eller ikke-fornyelse, i henhold til dekningsvilkårene.