World Elite Mastercard®

World Elite Mastercard gir deg høy status, førsteklasses privilegier og eksklusive fordeler i én pakke.

Du er vant til ekstraordinær service og høy kvalitet. Med World Elite Mastercard er du best mulig rustet. Det eneste du trenger å gjøre, er å kontakte Mastercard Concierge. Resten ordner vi.

Utstedere som tilbyr våre kort

Mastercard utsteder ikke kort selv. Klikk her for å se hvilke banker og finansinstitusjoner som utsteder Mastercard-kort. Hvilke typer kort de ulike ustederne tilbyr kan variere.