Kortutstedere

Her er en liste over kortutstedere i Norge som tilbyr Mastercard-kort. Hvilke typer kort de ulike ustederne tilbyr kan variere. Ta kontakt med din bank eller finansinstitusjon dersom du savner noen.

DNB                

www.dnb.no

Telefon 915 04800

Danske Bank          

www.danskebank.no

Telefon 08540

Eika

www.eika.no

Telefon 22 87 81 00

Entercard      

www.entercard.no

Telefon 815 00 701

Gjensidige Bank

www.gjensidige.no/bank

Telefon 03100

Handelsbanken

www.handelsbanken.no

Telefon 22 39 70 00

Ikano Bank

www.ikanobank.no

Telefon 66 85 86 50

Komplett Bank

www.komplettbank.no

Telefon 21 00 74 50

Nordea                      

www.nordea.no

Telefon 06001

Næringsbanken                      

www.naeringsbanken.no

Telefon 481 08 800

Resurs Bank        

www.resursbank.no

Telefon 22 56 37 33

SEB              

www.seb.no
www.eurocard.no

Telefon 22 82 70 00

Sparebank1              

www.sparebank1.no

Sparebanken Sogn og Fjordane      

www.ssf.no

Telefon 57 82 97 00

Storebrand Bank

www.storebrand.no/bank

Telefon 08880