Forhåndsbetalte Mastercard®-kort

En enklere måte på å betale

Ønsker du å dra nytte av de praktiske fordelene ved kortbetalinger, og samtidig alltid ha full kontroll over økonomien din?

Da kan du føle deg trygg med et forhåndsbetalt kort fra Mastercard. Fyll på det forhåndsbetalte kortet fra Mastercard og bruk det til å betale for varer og tjenester i butikker og på Internett. Du kan bruke kortet overalt hvor Mastercard aksepteres. Et forhåndsbetalt kort er en tryggere betalingsmåte enn kontanter.

Enkelt og praktisk

Det er lett å skaffe seg et forhåndsbetalt Mastercard-kort, og du trenger ingen bankkonto for å fylle på kortet. Les gjennom vilkårene for det forhåndsbetalte Mastercard-kortet hos banken din, der du også får vite mer om fordelene. Ved handel erstatter forhåndsbetalte kort fra Mastercard i økende grad vanlige gavekort, ettersom både kunder og forhandlere drar nytte av fordelene med dette kortet. 

Fordeler

  • egnet som lommepenger og reisebudsjett
  • til hverdag og ferie eller som gavekort
  • aksepteres over hele verden
  • praktisk betalingsmåte
  • trygg handel – også på Internett
  • fullstendig kontroll over utgifter
  • kan fylles på igjen, vanligvis ved kontantbetaling eller overføring (unntak: gavekort)
  • ingen kredittkontroll

 

 

Utstedere som tilbyr våre kort

Mastercard utsteder ikke kort selv. Klikk her for å se hvilke banker og finansinstitusjoner som utsteder Mastercard-kort.