Du betjener allmennheten, vi betjener deg

Mastercards løsninger hjelper myndigheter med å redusere kostnadene, øke effektiviteten, forhindre svindel og korrupsjon og fremme sosial fremgang

Vi bidrar til å minimere myndighetenes avhengighet av kontanter og den korrupsjonen som kontanthåndtering medfører

Reduser kostnadene og øk effektiviteten 

Vi hjelper myndigheter med å redusere kostnader ved bruk av elektroniske betalingsløsninger, øke effektiviteten ved å avskaffe papirsystemer, implementere løsninger, håndtere sosiale betalinger, forbedre innkjøp og distribuere bedre betalingsalternativer for kollektivtrafikken.

Levering av sosiale ytelser

Vi gir myndighetene mer effektive og trygge metoder for å levere sosiale ytelser.

Fremme økonomisk deltakelse

Vi tilbyr produkter og programmer som hjelper myndigheter med å fremme økonomisk deltakelse.

Bekjempe korrupsjon

Vi bidrar til å minimere myndighetenes avhengighet av kontanter og den korrupsjonen som kontanthåndteringen medfører.

Bekjempe svindel og minimer antall feil

Vi leverer produkter og løsninger som hjelper myndigheter med å redusere antall feil og bekjempe svindel, slik at de kan foreta utbetalinger på en enklere måte.

Mastercard Center for inkluderende vekst

Les om hvordan vi arbeider med inkluderende vekst

Internasjonale utviklingstiltak

For å bekjempe sult over hele verden

Les om hvordan vi samarbeider med Verdens matvareprogram
Click to play video

Se hvordan vi gjør byene til bedre steder å leve