Reservasjon mot e-postreklame

Du kan ikke velge å motta e-postmarkedsføring fra Mastercard ved å sende din e-postadresse til CRM_Global_Digital_Marketing@mastercard.com.

Skulle du senere anmode om å motta e-postmarkedsføring fra Mastercard, vil denne forespørselen overstyre denne ekskluderingen.