SMS om minibanker

Vilkår for bruk

SMS om minibanker

Følgende vilkår og bestemmelser gjelder for bruk av Mastercards tjeneste for lokalisering av minibanker via SMS ("tjenesten"). Enheten eller personen som bruker tjenesten, kalles for "bruker" eller "du". Mastercard International Incorporated, tjenesteleverandøren, kalles "Mastercard", "vi" eller "oss".

DE FØLGENDE VILKÅRENE OG BESTEMMELSENE ER EN JURIDISK BINDENDE AVTALE, OG VED Å BRUKE DENNE TJENESTEN OG KLIKKE PÅ "JEG HAR LEST OG GODKJENNER DISSE VILKÅRENE OG BESTEMMELSENE" BEKREFTER DU AT DU KJENNER TIL OG GODTAR Å VÆRE BUNDET AV DISSE VILKÅRENE OG BESTEMMELSENE.

Beskrivelse av tjenesten

Tjenesten gjør det mulig for brukeren å få adresseinformasjon om minibanker levert til brukeren fra Mastercard via SMS til mobiltelefon, i henhold til den detaljerte beskrivelsen i tjenestebeskrivelsene fra Mastercard. Mastercards tjeneste opphører når SMS-meldingen er sendt fra overføringskilden, og Mastercard er ikke ansvarlig for tjenesten etter en slik overføring.

Bruk av tjenesten

Brukeren er ansvarlig for å oppgi et korrekt mobilnummer som leveres av en deltakende operatør. Brukeren er ansvarlig for de økonomiske forpliktelsene med hensyn til mobilkontoen tjenestene mottas gjennom, i henhold til brukerens egne avtaler med mobiloperatøren. Brukeren samtykker i at han/hun kan bli belastet standardpriser for SMS og/eller andre avgifter for slik tilgang. Mastercard er ikke ansvarlig overfor brukere som hevder de ikke har gitt tillatelse til at deres mobiltelefoner brukes for disse tjenestene. Brukeren er ene og alene ansvarlig for alle krav som oppstår som følge av brukerens bruk av tjenesten fra personer eller enheter som hevder at de ikke har godkjent bruk av deres mobilkonto for mottak av tekstmeldinger, eller personer eller enheter som hevder de ikke har godkjent at bruken av deres mobilkonto skal belastes.

Hvis brukeren ikke eier mobiltelefonen som brukeren har til hensikt å bruke for denne tjenesten, bekrefter du at du har fått tillatelse fra eieren før tjenesten tas i bruk. Hvis du er yngre enn 18 år, garanterer du at du har mottatt tillatelse og samtykke fra foresatte før slik bruk. Tjenestene er ment for personlig bruk. Brukeren kan ikke overføre, videresende eller bruke noen del av denne tjenesten for kommersielle formål.

Problemer og hjelp

Hvis du bestiller en tjeneste og ikke mottar den, eller hvis du har spørsmål eller kommentarer, ber vi om at du kontakter oss så snart som mulig ved å velge lenken "Spørsmål og svar" på mastercard.com og deretter følge instruksjonene.

Brukeropplysninger

De eneste opplysningene som gis av brukeren i forbindelse med tjenesten, er mobilnummeret adresseinformasjonen sendes til. Vi bruker dette nummeret bare for å kunne levere tjenesten og beholder ikke noen kopi av nummeret når tjenesten er levert. Du gir oss tillatelse til å bruke nummeret til dette formålet. For en mer detaljert beskrivelse av hvordan Mastercard behandler personopplysninger kan du se våre personvernregler.

Garantier og ansvarsbegrensning

Vi kan ikke garantere kontinuerlig eller sikker tilgang til våre tjenester, og bruken av tjenesten og nettstedet kan bli forstyrret av faktorer utenfor vår kontroll. I den grad loven tillater det, frasier vi oss derfor alle uttrykkelige og implisitte garantier, vilkår og bestemmelser. Vi er ikke ansvarlige for tap av penger, goodwill eller omdømme, eller noen direkte, spesielle, indirekte eller påfølgende skader som oppstår som følge av din bruk av tjenesten eller nettstedet. Enkelte jurisdiksjoner tillater ikke fraskrivelse av garantier eller utelukkelse av skader, så slike ansvarsfraskrivelser og utelukkelser gjelder ikke nødvendigvis for deg.

Hvis vi, uavhengig av forrige avsnitt, anses for å være ansvarlige, begrenses ansvaret vårt overfor deg eller noen tredjepart til det største av (a) den totale summen av avgifter du har betalt oss for tjenesten i løpet av de siste tolv månedene før handlingen som ligger til grunn for kravet, eller (b) USD 100.

Skadeserstatning

Du garanterer å holde oss (og våre tjenestemenn, ledere, representanter, datterselskaper, samarbeidspartnere og ansatte) skadesløse og fri fra alle krav, inkludert rimelige advokathonorarer, som fremmes av en tredjepart på grunn av eller som følge av at du har brutt denne avtalen, en eller flere lover, eller tredjeparts rettigheter, eller som følge av din bruk av tjenesten, i den grad forholdet ikke er forårsaket av at vi har brutt avtalen.

Annet

Hvis noen del av denne avtalen er ugyldig eller ikke kan håndheves på grunn av et juridisk eller motstridende påbud eller vedtak fra kompetent jurisdiksjon, forblir resten av denne avtalen gyldig og gjennomførbar i henhold til disse vilkårene. Vi kan når som helst og etter eget skjønn gjøre endringer eller tillegg til disse vilkårene. Disse endringene trer i kraft fra det tidspunktet de publiseres. Besøk denne siden regelmessig for eventuelle endringer. Disse vilkårene og bestemmelsene supplerer de generelle vilkårene og bestemmelsene samt personvernreglene som gjelder ved bruk av Mastercards nettsted, og sammen utgjør disse den hele og endelige avtalen med hensyn til det aktuelle forholdet. Alle saker er underlagt norsk lov og jurisdiksjon.