Sikkerhet ved netthandel

Internett skaper nye muligheter for brukersteder for å selge varer og tjenester. Hvert år betaler vi for varer og tjenester for flere milliarder kroner via kort der forhandleren ikke ser verken kunden eller kortet. Mastercard har sikre prosesser for betaling som minimerer risikoen for kortbedrageri, og som gir kortinnehaveren ekstra trygghet når de handler på nett, via postordre eller over telefon.

1. Unngå svindel utført med kort som «ikke synes»

Svindel kan være en risiko ved salg via postordre, per telefon og på internett, ettersom forhandleren ikke ser verken kunden eller kortet. Bedrifter kan innføre en rekke beskyttelsestiltak for å redusere risikoen for falske transaksjoner.

Verifiser kortinnehaverens telefonnummer.

Ring telefonnummeret som kunden oppga, for å verifisere transaksjonen før du leverer varene. Svindlere kan sjeldent verifisere informasjonen som de har oppgitt, ettersom de bestiller varer tilfeldig og ikke registrerer bestillingene.

Vær ekstra forsiktig med ekspressleveranser – det kan indikere en falsk transaksjon.

Vær oppmerksom på om bestillinger utført av tilbakevendende kunder avviker fra tidligere bestillinger.

2. Bruk kortverifiserings-programmet CVC 2

CVC 2 er en tresifret kode på baksiden av alle Mastercard-kort. Dette sikkerhetstiltaket verifiserer at kjøperen faktisk har kortet når transaksjonen gjennomføres. Kjøpere kan ikke lagre CVC-koder og informasjon fra magnetstriper.

Ta kontakt med banken eller tjenesteleverandøren din for mer informasjon om CVC 2.

 

3. Beskytt transaksjoner på internett med Mastercard SecureCode®

Mastercard SecureCode gjør netthandel tryggere for både forhandlere og kunder ved at kortinnehavere kontrolleres for hver transaksjon. Mastercard SecureCode reduserer antall refusjoner og svindeltilfeller og gir trygghet for både kunder og forhandlere som utfører elektroniske transaksjoner. Slik fremmer vi netthandelen og reduserer risikoen.

4. Mastercards databeskyttelse for nettsider

Du kan beskytte bedriften og kundene dine mot hackere og andre sikkerhetsbrudd ved å delta i Mastercards program for databeskyttelse for nettsider (Mastercard Site Data Protection Programme). Dette programmet stiller krav og gir retningslinjer og verktøy som forbedrer sikkerheten ved å identifisere svakheter i sikkerhetsprosesser og nettsidekonfigurasjoner.