Få sikrere autentisering med Mastercard Identity Check

Antallet digitale betalinger øker i takt med at handel på nett blir vanligere. Med Mastercard Identity Check integrert i betalingsløsningen er du trygg på at hver transaksjon skjer på en sikker måte.

Mastercard Identity Check er basert på den siste standarden for autentisering gjennom EMV® 3-D Secure (erstatter 3DS 1.0), og gjør at du får gjennomført flere tranasksjoner uten komplikasjoner.

Eliminerer unødvendig komplikasjoner under autentiseringen og gir en bedre brukeropplevelse

Støtter sikre betalinger uten kort, for alle digitale enheter

Gjør det mulig å utveksle kvalitativ data mellom din e-handel, brukeren og banken

Dekker gjentagende betalinger, digitale lommebøker, tokenisering og mer

Vi hjelper deg med å komme i gang

Mastercard Identity Check, som er basert på EMV 3-D Secure, optimaliserer den digitale betalingsprosessen gjennom:

Vårt globale nettverk

Med avansert teknologi for å oppdage svindelforsøk, håndterer nettverket vårt store datamengder og autentiserer milliarder av sikre transaksjoner hvert år.

Biometriske løsninger klare til å implementeres

En biometrisk løsning hjelper med å sikre digitale betalinger med tofaktorautentisering.

Pågående innovasjon

Mastercard utvikles kontinuerlig innen områder som biometri, risikobasert autentisering, kunstig intelligens og atferdsanalyse.

Kom i gang nå

Det er enkelt å tilknytte din e-handel til Mastercard Identity Check. Ta kontakt med din PSP eller erverver allerde i dag, og sørg for at din betalingsløsning er oppgradert og klar for å møte kravene om sikker kundeautentisering.

Slik kommer du i gang med Mastercard Identity Check

Sjekk at PSP, erververen eller prosessoren din har lastet opp Merchant ID-ene til Mastercard Identity Check Directory Server (Via ISSM-verktøyet).

Oppdater nettsiden din med logoen til Mastercard Identity Check på relevante sider.

Forutsetninger for registrering av Mastercard Identity Check

Din 3DS Server-leverandør må støtte 3DS2.1 og være registrert for Mastercard Identity Check, samt overholde EMVCos regler.