Hva du skal gjøre hvis du blir utsatt for svindel

Mastercard har etablert en sikkerhetsprosess som hjelper deg med å beskytte bedriften din.

Når du mistenker svindel

Medarbeidere som oppdager et mistenkelig kort eller en mistenkelig kortinnehaver, skal ringe kortinnløserens kundeservice og be om en kode 10-autentisering (Code 10 authorisation).

En forespørsel om kode 10-autentisering varsler kortutstederen om at du har mistanke om et svindelforsøk, uten at du viser det for kunden. Kortinnløseren ber om informasjon angående transaksjonen ved en samtale når det opplyses om en kode 10. Medarbeideren som ringer, blir koblet videre til en spesialistavdeling som gir mer informasjon om nødvendige tiltak.

Kode 10: å sende en autentiseringsforespørsel

Lær opp medarbeiderne dine til å beholde roen ved mistanke om svindel. Sørg for at de ringer autentiseringssenteret øyeblikkelig. Når personen i den andre enden av telefonlinjen svarer, skal medarbeideren si følgende: «Jeg har en kode 10-autentiseringsforespørsel.» Følg deretter følgende fremgangsmåte:

  • Behold roen og sørg for ikke å gjøre kortinnehaveren urolig.
  • Behold kortet i hånden.
  • Svar på spørsmålene til personen i den andre enden av telefonlinjen med «ja» eller «nei».
  • Følg instruksjonene til personen i den andre enden av telefonlinjen.
  • Av hensyn til personalets sikkerhet skal du ikke under noen omstendigheter forsøke å konfrontere eller gripe fatt i kunden.

Rapportere svindel

Svindel kan forekomme, til tross for forebyggende sikkerhetstiltak. Plasser kontaktopplysningene for svindelrapportering på et lett tilgjengelig sted og sørg for at de ansatte forstår hvordan de brukes.

Hvem du skal kontakte

Følgende instanser skal kontaktes dersom du blir utsatt for svindel:

  • banken din
  • advokaten din
  • politiet