Slik fungerer betalingsprosessen

Nedenfor ser du en oversikt over hva som foregår bak kulissene og mellom de ulike samarbeidspartene som er involvert

Steg 1: Kunden betaler med Mastercard

Kunden kjøper varer/tjenester av et brukersted.

Steg 2: Betalingen verifiseres

Brukerstedets terminal henter informasjon fra kortet og sender den trygt videre til kortinnløseren.

Steg 3: Transaksjonen sendes

Brukerstedets kortinnløser sender en forespørsel om tillatelse til Mastercard.

Steg 4: Autoriseringen forespørres

Mastercard sender en forespørsel om autorisasjon til kortutstederen. 

Steg 5: Autoriseringssvar

Kortutstederen svarer på forespørselen om autorisasjon og avgjør om den skal godkjennes. Et autorisasjonssvar sendes tilbake til brukerstedet.

Steg 6: Brukerstedets betaling

Kortutstederen dirigerer betalingen til brukerstedets kortinnløser og overfører betalingen til brukerstedets konto.