Debit Mastercard® Business Card

Komfort og kontroll

Større innkjøpsfleksibilitet, komfort og sikkerhet. Dette kortet gir bedre håndtering av pengestrøm og bokføring, og du får dra nytte av en rekke ulike bedrifts- og reisefordeler.

Beskytt virksomheten din

Vær forberedt på uventede fordeler fra Mastercard.

Ansvarsfraskrivelse

Du kan slappe av i trygg forvissning om at finansinstitusjonen som utstedte kortet ditt, ikke holder deg ansvarlig for uautoriserte kjøp, enten de gjøres på internett, per telefon eller i en butikk. Visse begrensninger gjelder.

Les mer

Utstedere som tilbyr våre kort

Mastercard utsteder ikke kort selv. Klikk her for å se hvilke banker og finansinstitusjoner som utsteder Mastercard-kort.