Skip to Content

Mastercard har etablert en sikkerhetsprosess som hjelper deg med å beskytte bedriften din.

Kode 10: å sende en autentiseringsforespørsel

Lær opp medarbeiderne dine til å beholde roen ved mistanke om svindel. Sørg for at de ringer autentiseringssenteret øyeblikkelig. Når personen i den andre enden av telefonlinjen svarer, skal medarbeideren si følgende: «Jeg har en kode 10-autentiseringsforespørsel.» Følg deretter følgende fremgangsmåte:

  • - Behold roen og sørg for ikke å gjøre kortinnehaveren urolig.
  • - Behold kortet i hånden.
  • - Svar på spørsmålene til personen i den andre enden av telefonlinjen med «ja» eller «nei».
  • - Følg instruksjonene til personen i den andre enden av telefonlinjen.
  • - Av hensyn til personalets sikkerhet skal du ikke under noen omstendigheter forsøke å konfrontere eller gripe fatt i kunden.